Kriminalvården logotyp
Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren och ledningen för häktet Uppsala tillsammans med representanter från Röda Korset. Från vänster: Henrik Ax, Anna Garvander (Röda Korset), Elisabeth Dahlqvist-Krasowska (Röda Korset), Pernilla Vikström, Martin Holmgren, Camilla Eriksson och Johann Knigge (Röda Korset).
Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren och ledningen för häktet Uppsala tillsammans med representanter från Röda Korset. Från vänster: Henrik Ax, Anna Garvander (Röda Korset), Elisabeth Dahlqvist-Krasowska (Röda Korset), Pernilla Vikström, Martin Holmgren, Camilla Eriksson och Johann Knigge (Röda Korset).

Samverkan för att bryta isolering i häkte

8 oktober 2021

Röda Korset bedriver besöksverksamhet i häkten och anstalter. Nyligen besökte Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren och representanter från Röda Korset häktet Uppsala tillsammans. I centrum stod frågan: Hur kan vi bryta isolering?

För tre år sedan undertecknades en gemensam överenskommelse mellan Kriminalvården och Röda Korset. Sedan dess har samarbetet fördjupats. I fokus står intagna med restriktioner och då i första hand de grupper som bedöms ha störst behov; minderåriga, intagna med medföljande barn, intagna med långa häktningstider samt utvisningsdömda.

– Kriminalvården arbetar aktivt med att bryta intagnas isolering, men behoven är stora. Här utgör civilsamhällets organisationer ett viktigt komplement. Ett mänskligt möte kan göra stor skillnad för en intagen, säger generaldirektör Martin Holmgren.

I Uppsala har besöken från Röda Korsets volontärer pausats under pandemin, men nu är verksamheten igång igen. En dag i veckan är volontärerna på plats i häktet. Intagna informeras om möjligheterna att få besök genom personalen och skriftligt informationsmaterial från Röda Korset. För att genomföra besöken krävs också en nära samverkan och dialog med åklagare.

– Att besöka ett häkte kräver både förberedelser och god förståelse för varandras uppdrag. Det fungerar väldigt bra här i Uppsala och besöksgrupperna är uppskattade, säger häkteschefen Pernilla Vikström.

Röda Korset utbildar volontärerna vilket har stärkt både kvaliteten och kontinuiteten. De måste också underteckna en sekretessförbindelse och genomföra ett förberedande studiebesök hos häktet eller anstalten de ska verka i. Då informeras de bland annat om säkerhetsrutiner.

– En volontär är en medmänniska som ger av sin tid till en annan människa. Vi ska bidra till att bryta isoleringen och vara en samtalspartner, säger Johann Knigge som är nationell chef med ansvar för besöksverksamheten i häkte hos Röda Korset.

Besöksverksamheten bedrivs på drygt ett tjugotal häkten och anstalter över hela landet. Ytterligare några verksamhetsställen ligger i startgroparna.

Fakta/överenskommelsen
2018 undertecknades en nationell överenskommelse mellan Kriminalvården och Röda Korset om besöksverksamhet för att minska isoleringen för häktade med restriktioner.
I dokumentet fastslås bland annat vilka grupper som ska prioriteras för besök, att Röda Korset ansvarar för utbildning av volontärerna samt att besöken ska ske i nära samverkan med det lokala verksamhetsstället.
Röda Korset beviljades förra året statsbidrag från Kriminalvården för besöksverksamheten, men organisationen bidrar också själv till finansieringen.