Kriminalvården logotyp

Skydd mot covid-19 ger lättnader vid besök

13 oktober 2021

Från 18 oktober gäller ordinarie besöksrutiner för intagna som anses ha ett tillräckligt skydd mot covid-19.

För att skydda intagna och medarbetare mot covid-19 har besöksverksamheten varit begränsad under pandemin. Även om pandemin inte är över än medför ändå den höga vaccinationstäckningen att det nu går att ta bort vissa begränsningar.

Intagna som har fått en dos vaccin och tre veckor därefter har förflutit, eller som har haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret, kan från och med den 18 oktober återigen ta emot besök enligt ordinarie rutiner. Det innebär att besök av andra än närstående återigen blir möjligt. Besöken kan också ske utan att avstånd hålls.

Hög beläggning kan påverka

Om en intagen sedan tidigare har tillstånd att ta emot besök av någon som hittills inte fått komma på besök under pandemin, behöver den intagne berätta för personal vem eller vilka hen nu vill ska komma på besök, för att verksamhetsstället ska kunna vidta vissa åtgärder för att besök av dessa ska kunna bokas. Först efter att dessa åtgärder utförts kan besök bokas in. 

Besök i anstalt av säkerhetsklass 3 kommer även fortsättningsvis vara förlagda till andra lokaler än bostadsrummen. Därutöver kan den höga beläggning som råder i anstalt och häkte komma att påverka hur besöket kan genomföras avseende till exempel tiden och formen för besöket.

Smittskyddssäkra besök

För intagna som inte anses ha tillräckligt skydd mot covid-19, och där inte heller den närstående besökaren är vaccinerad, gäller även fortsättningsvis att besök ska vara smittskyddssäkra. I dessa fall ska avstånd hållas och det kommer att finns en plexiglasruta i besöksrummen som förhindrar närkontakt. Om besöket sker i en större lokal kan flera besök pågå samtidigt och personal vara närvarande.

Om smittspridning av covid-19 uppstår kan anstalter och häkten införa tillfälliga besöksstopp. Ett bokat besök på anstalt eller häkte kan därför behöva ställas in med kort varsel.

Normala permissioner vid skydd mot covid-19

För intagna som är vaccinerade eller har haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret kan normal permissionsgång medges även fortsättningsvis.

För intagna som inte anses ha tillräckligt skydd mot covid-19 kommer permissioner, precis som tidigare under pandemin, vara begränsade och i normalfallet personalledda.

Mer information om vad som gäller kring besök och permissioner finns här.