Kriminalvården logotyp
Interiör från vitmålade rum i ett hus under uppbyggnad. Foto.
​Elektriker, snickare och andra hantverkare och​ installatörer har en hel del kvar att göra innan inflyttningen. I bild det blivande vaktrummet, fotograferat från dagrummet.

Titta in i de första modulhusen på sluten anstalt

28 oktober 2021

Febril aktivitet pågår på anstalten Karlskoga. Där färdigställs Kriminalvårdens första så kallade modulhus som är anpassade för en sluten anstalt. I början av nästa år ska de första intagna flytta in i ett av dem.

Del av ett ljust och kalt rum, fotograferat ut genom innerdörren. Foto.

Ett blivande boenderum.

Sedan några veckor står alla de tre nya byggnaderna på plats inne på anstaltsområdet. Ett av husen ska hysa 36 intagna, ett hus får produktionslokaler på bottenplan och rum för undervisning och för att bedriva behandlingsprogram ovanpå. Det tredje huset ska innehålla besöksrum och förråd.

Inne i de lådliknande byggnaderna samsas nu snickare, elektriker och installatörer om arbetsutrymmet så att allt ska bli klart i tid.

Krav att leva upp till

– Det är mycket som ska in på liten yta och mycket som måste bli rätt, konstaterar Linda Molinder som projektleder Kriminalvårdens byggprojekt för så kallade moduler.

Lådliknande tvåvåningshus med byggplast för fönstren. Foto.

Modulhusen är tre till antalet.

Modulerna är relativt snabbuppförda hus med begränsad bygglovstid, som ska minska Kriminalvårdens platsbrist i väntan på att permanenta, så kallade typhus, kommer på plats på en rad anstalter.

Det har krävts en hel del för att, så snabbt som möjligt, få fram modulbyggnader som lever upp till de krav som ställs på en sluten anstalt, som exempelvis Karlskogaanstalten, berättar Linda Molinder. De modulhusvarianter som sedan tidigare finns på fem stycken klass 3-anstalter (lägsta säkerhetsklassen), motsvarar varken säkerhetskraven eller kraven på en tillräckligt trygg arbetsmiljö på en sluten anstalt.

Till vänster ett högt staket med taggtråd, till höger delar av en barackliknande tvåvåningsbyggnad. Foto.

​Den nya enheten inrymmer det mesta. Maten kommer dock att lagas i anstaltens befintliga kök, sjukvården finns i en annan byggnad och en redan existerande rastgård viks till modulens klienter. ​​

– Under processen har vi fått fundera kring hur vi kan anpassa modulerna så att de funkar, utan att vara på samma nivå som våra permanenta typhus, som ju byggs i betong, säger hon.

Bastant och gediget

Lösningen blev helt nybyggda moduler, med byggnadstekniska anpassningar och lösningar för att eftersträva den säkerhetsmässiga nivå som är ändamålsenlig för de slutna anstalterna.

 

– Det var en sån lättnad att kliva in och se att boendebyggnaden är så pass bastant som vi hoppats och att det ser ut som att det mesta blivit rätt, trots tidspressen, säger hon.

Även anstaltens chef Jonas Eriksson är nöjd med resultatet:

 

– Det generella intrycket när vi först gick runt i modulerna var hur välbyggda de känns, säger han.

Ett vitmålat rum under uppbyggnad, byggplast på golvet. Foto.

Dagrummet, sett från köksdelen av samma rum.

– Ni vet, inget svaj i golven eller spiraltrappor som rör sig när man går, utan allt känns som i vilket annat hus som helst. Det känns gediget helt enkelt.

Karlskogaanstalten blir den första av en rad slutna anstalter som ska utöka platsantalet med hjälp av modulbyggnader. Övriga anstalter kommer att kunna dra lärdom av Karlskogas erfarenheter. 

 Mer om Kriminalvårdens modulhus

  • Klass 1-anstalten Hällby blir nästa slutna anstalt som får modulhus. Där är planen att 52 nya platser ska stå klara nästa sommar, med verksamhetsstart efter sommaren. I det fallet görs vissa ytterligare anpassningar, för att leva upp till den ännu högre säkerhetsnivån, säkerhetsklass 1.
  • Sammantaget ska runt 700 platser i modulbyggnader stå färdiga innan nästa år är slut, enligt planen. Då är de redan färdiga modulerna på fem klass 3-anstalter (Rödjan, Tygelsjö, Tillberga, Asptuna och Svartsjö) inräknade.
  • Moduler har uppförts/kommer att uppföras på totalt 19 befintliga anstalter. Drygt 200 av platserna viks till häktesplatser.
  • Läs mer om Kriminalvårdens typhus och modulhus.