Kriminalvården logotyp
Fem händer håller i pusselbitar ovanför ett ofullständigt pussel.

Ideella organisationer kan söka statsbidrag

1 september 2021

Nu är det möjligt för ideella organisationer som vill bidra till Kriminalvårdens verksamhet att ansöka om statsbidrag för nästa år.

Varje år fördelar Kriminalvården statsbidrag till ideella organisationer som bidrar till verksamheten. Det kan vara besöksverksamhet på anstalter och häkten, frigivningsverksamhet och stödinsatser för olika grupper av klienter.

– Syftet är att främja dömdas återanpassning i samhället, men även att erbjuda isoleringsbrytande insatser för häktade. Civilsamhället har en viktig roll i det återfallsförebyggande arbetet. De ideella organisationerna gör en betydande insats för att dömda ska slussas in i samhället efter frigivningen, säger Bengt Nilsson, som ansvarar för statsbidragen på Kriminalvården.

Inför fördelningen av nästa års statsbidrag efterlyser han även insatser som riktas till frivårdsklienter.

– Vi ser gärna organisationer som bedriver verksamhet mot frivården, till exempel att följa klienter ut i friheten efter anstaltstiden, men även insatser för klienter som är dömda till en frivårdspåföljd. De kan vara hjälpta av ett fördjupat engagemang från civilsamhället, säger Bengt Nilsson.

Ansökningstiden pågår till 31 oktober.

Fakta om statsbidrag

I år fördelade Kriminalvården 15 miljoner kronor till tolv olika organisationer, som bland annat jobbar med besöksgrupper på anstalter, verksamhet för att stärka barnperspektivet, besök hos häktade och stöttning av klienter som vill lämna kriminella gäng.

Nästa års bidrag fördelas i januari 2022.

Här hittar du ansökningsblanketten och mer information.