Kriminalvården logotyp

Kort om straffskärpningar – ny publikationsserie

6 september 2021

Kriminalvården publicerar idag rapporten "Kort om straffskärpningar". Den är den första i en ny serie publikationer med fokus på kriminalvårdsaktuella ämnen. Förhoppningen är att bidra till ökad kunskap och fördjupad diskussion med stöd av översiktliga analyser.

En kvinna med glasögon, klädd i vit skjorta, ser in i kameran. Foto.

Forskningsledare Monica Hjeds Löfmark.

De nya så kallade Kort om-rapporterna är ett komplement till Kriminalvårdens mer genomarbetade forsknings- och utvärderingsrapporter, som omfattar ingående analyser, systematiska utvärderingar och fördjupade studier. Kort om-rapporterna är till skillnad från dessa rapporter inte vetenskapligt granskade utanför Kriminalvården.

Vill fånga frågor i tiden

Ambitionen är att producera ett diskussionsunderlag som snabbt kan komma Kriminalvårdens verksamhet till godo. Monika Hjeds Löfmark, forskningsledare på forsknings- och utvärderingsenheten, har tagit initiativet till den nya publikationsserien:

– Innehåll och utformning kommer att skifta; vår ambition är att fånga aktuella frågor i tiden samt att skriva om ämnen som är av särskilt intresse för Kriminalvården idag.

Först ut är ”Kort om straffskärpningar”. Straffskärpningar kan påverka Kriminalvården på flera vis. Myndigheten har behov av ökad kunskap för att på bästa sätt hantera huvuduppdraget, också när förutsättningarna förändras.

Problematiserar straffdebatt

Syftet med rapporten är att erbjuda ett lättillgängligt diskussionsunderlag baserat på ett urval av tidigare forskning. Forskningsassistent Emeli Lönnqvist, utredare Lina Grip och forskningsledare Monika Hjeds Löfmark har  varit delaktiga i arbetet, som inneburit att ta del av ett omfattande forskningsfält med studier som resulterat i motstridiga slutsatser.

– Rapporten gör inte anspråk på att dra slutsatser om kunskapsläget i sin helhet utan endast på att beskriva resultaten från några väl utvalda referenser på området, och därigenom bidra med en problematisering av detta aktuella ämne, säger Emeli Lönnqvist.

Ladda ner rapporten: