Kriminalvården logotyp

Östliga kommuner överväger fängelseetablering

7 september 2021

Kriminalvården har haft möten med totalt tolv kommuner som ligger nära E4, längs sträckan Norrköping-Jönköping. Nu ska de fundera vidare på hur intresserade de är av att ett nytt fängelse byggs i just deras kommun.

Träffarna hölls i förra och förrförra veckan. Anledningen till mötena var att Kriminalvården planerar att bygga en klass 2-anstalt med 300 till 500 platser, någonstans i region Öst. Att byggplanerna finns just där beror i sin tur på att området bedöms som expansivt med en positiv befolkningsutveckling.

– Kommunerna fick en presentation av Kriminalvården och möjlighet att ställa frågor. Vi berättade om vad Kriminalvården tycker är viktigt när man planerar för en ny anstalt. Att en ny verksamhet ska fyllas av engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier, att anläggningen ska ligga bra till när det gäller vägnät och allmänna kommunikationer och att det givetvis också behövs lämplig mark, berättar Viktoria Rydholm på Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetsavdelning.

Hon deltog vid de bägge träffarna där Kriminalvårdens representanter mötte ledande politiker och kommuntjänstemän från östgötska Boxholm, Finspång, Linköping, Norrköping och Åtvidaberg, samt småländska Aneby, Eksjö, Jönköping, Nässjö, Tranås, Vaggeryd och Värnamo.

– Mötena var bra, och nu ska kommunerna diskutera frågan vidare på hemmaplan på bred front. Vecka 39 ska vi återkomma till de kommuner som inte tackat nej, för att kolla av det fortsatta intresset, berättar Viktoria Rydholm.

Vad nästa steg blir beror lite på hur många kommuner som är intresserade. Är det många så kan Kriminalvården behöva göra ett urval innan man mest troligt gör besök på plats.

Här kan du läsa den tidigare nyheten Ny anstalt planeras i Kriminalvårdens östra region.

Läs mer om hur Kriminalvården växer.