Januari

2000 viktiga sommarjobb inom kriminalvård

Kriminalvården planerar för fullt inför sommaren. I år behövs cirka 2 000 sommarjobbare runt om i hela Sverige. Flest lediga sommarjobb finns som kriminalvårdare, men även andra yrkesgrupper söks, som lärare och kökspersonal. Chansen till fast anställning eller timvikariat efter sommarjobbet är stor.

Samtidigt på Ringsjön

En måndag i slutet av oktober kan vara en dag i mängden. Men det kan också vara sista dagen innan du kan börja ett nytt liv – dagen före muck. Följ med på några korta möten med personal och intagna på anstalten Ringsjön.

Väntan på utredning är lång

En utredning vid riksmottagningen på kvinnoanstalten Hinseberg beräknas i normalfallet ta 6–8 veckor att genomföra, inklusive väntetid. Men idag är kön till riksmottagningen lång.

"Vi ser förändringen hos klienterna fortare här"

”Det jag såg för fem år sedan är tydligt idag.” Daniel Hultman som är kriminalvårdschef på anstalten Hinseberg har sett förändringen av anstaltens klientel komma – och han måste förhålla sig till den.

Mer pengar till organisationer som bidrar till god kriminalvård

I år har Kriminalvården fått 20 miljoner kronor att fördela mellan ideella organisationer som gör olika insatser för Kriminalvårdens klienter. Det är mer pengar än tidigare år, vilket innebär att samverkan kan påbörjas med ytterligare fyra organisationer.

Nästan 400 nya platser utreds

Kriminalvårdens inriktning är att ytterligare nästan 400 platser ska uppföras på sex slutna anstalter, i så kallade tillfälliga byggnader. Målet är att de ska stå inflyttningsklara för klienter under 2023. Om så sker beräknas Kriminalvården ha runt 1100 sådana platser totalt.

Yngre kvinnor och mer våldsbrott på Hinseberg

Personalen på anstalten Hinseberg ser att klienterna har förändrats de senaste åren. Hinseberg tar emot allt fler kvinnor dömda till våldsbrott. De är unga och har en stark kriminell identitet, flera är också utåtagerande.

Tillfälliga förändringar avseende besök

Med anledning av den höga smittspridningen av covid-19 tvingas flera av Kriminalvårdens regioner tillfälligt stänga för besök på anstalter och häkten. Besök kan komma att ställas in med kort varsel.