Kriminalvården logotyp

Nästan 400 nya platser utreds

12 januari 2022

Kriminalvårdens inriktning är att ytterligare nästan 400 platser ska uppföras på sex slutna anstalter, i så kallade tillfälliga byggnader. Målet är att de ska stå inflyttningsklara för klienter under 2023. Om så sker beräknas Kriminalvården ha runt 1100 sådana platser totalt.

Karlskoga blir den första slutna anstalten som, inom kort, öppnar upp tillfälliga byggnader av den typ som nu utreds på flera håll.

Kriminalvården arbetar vidare på flera fronter för att skapa fler platser i anstalter och häkten, eftersom rådande platsbrist förväntas växa under de närmaste två åren. En av vägarna är att låta uppföra tillfälliga byggnader, vilket går snabbare än de permanenta typhus som också är på gång på flera håll.

Det senaste beslutet, som generaldirektören fattade i måndags, innebär att anstalterna Brinkeberg, Haparanda, Hällby, Kristianstad, Ljustadalen och Storboda kommer att utreda förutsättningarna för att etablera sådana mer tillfälliga hus, både för de intagnas boende och sysselsättning. Under årets första kvartal kommer myndigheten genomföra fördjupade analyser, innan definitiva genomförandebeslut kan fattas.

Både häktes- och anstaltsplatser

Hällby och Ljustadalen utreds för restriktionsplatser i häkte – övriga ska bli anstaltsplatser. Totalt rör det sig om närapå 400 platser.

– Det här är ett viktigt tillskott för att underlätta den ansträngda beläggningssituationen både inom anstalt och häkte då myndigheternas prognoser fortsatt pekar mot ett bekymmersamt läge, kommenterar tillförordnad anstalts- och häktesdirektör Johanna Hallin.

Anstalterna, Hällby och Haparanda har redan tillfälliga byggnader på gång under 2022, men kommer alltså att utredas för att växa ytterligare under 2023, som är tidsplanen för när samtliga nu aktuella byggnader vara tagna i drift.

Ännu fler byggnationer kan komma

Även på Hinseberg och Ystad pågår utredningar kring ytterligare sådana byggnader, där har man dock inte kommit lika långt i processen. Bägge anstalterna har dessutom, precis som Hällby och Haparanda, redan andra tillfälliga byggnader på gång.

Fotnot: Med tillfällig byggnad avser Kriminalvården en byggnad med begränsad bygglovstid om 10-15 år. Parallellt byggs hus av permanent karaktär, så kallade typhus, på flera anstalter.

Här är tillfälliga byggnader på plats eller på gång:

Tillfälliga byggnader på klass 3-anstalterna Tygelsjö, Tillberga, Asptuna, Svartsjö och Rödjan har alla tagits i drift under 2021.

Inom säkerhetsklass 1 och 2 pågår för närvarande projekt med tillfälliga byggnader på anstalterna Karlskoga, Hällby, Umeå, Luleå, Haparanda, Beateberg, Nyköping, Högsbo, Borås, Fosie, Hinseberg och Ystad. Alla dessa bedöms vara klara under 2022.

Det nya beslutet gäller nästan 400 platser som beräknas stå klara under 2023, där anstalterna Brinkeberg, Haparanda, Hällby, Kristianstad, Ljustadalen och Storboda utreds.

Totalt, med de nya nästan 400 platserna inräknade, rör det sig om cirka 1100 uppförda eller beslutade platser i tillfälliga byggnader.