Kriminalvården logotyp
Halvkroppsbild på en man med glasögon och mörkblå kriminalvårdströja står utomhus. Foto.
Personalen på Hinseberg hanterar att en rattfyllerist från Örebro sitter på samma avdelning som en livstidsdömd. När det samtidigt finns avtändande amfetaminmissbrukare, gravida eller nyblivna mammor och klienter med psykiatriska omsorgsbehov kan det vara svårt att enas, berättar Adrian Russo.

Yngre kvinnor och mer våldsbrott på Hinseberg

10 januari 2022

Personalen på anstalten Hinseberg ser att klienterna har förändrats de senaste åren. Hinseberg tar emot allt fler kvinnor dömda till våldsbrott. De är unga och har en stark kriminell identitet, flera är också utåtagerande.

År 2020 påbörjade 631 kvinnor ett fängelsestraff. Klicka för större bild med fler siffror kring dem.

Sex av landets 45 anstalter är kvinnoanstalter. Anstalten Hinseberg är den kvinnoanstalt som har högst säkerhetsklass. För tio år sedan var den typiska klienten en kvinna med ett långt narkotikamissbruk bakom sig. Den kvinnliga medelklienten är fortfarande äldre än den manliga medelklienten, men idag har snittåldern på Hinsebergs klienter sjunkit. En ny generation kvinnor, födda på 1990- och 2000-talet, har förändrat situationen på anstalten.

– Idag ser vi att en tydlig majoritet, omkring 40 procent, är dömda för våldsbrott. För tio år sedan var huvudbrottet ofta narkotikarelaterat, som smuggling eller försäljning, säger kriminalvårdsinspektör Adrian Russo.

Han berättar att de kvinnor som tidigare satt på anstalten för mord i regel hade en relation till offret. Kanske fanns en ömsesidig historia av missbruk och misshandel, som fick ett abrupt slut när kvinnan dödade mannen.

Ekonomiska motiv bakom morddomar

Ett klassiskt relationsbrott har ofta också lett till en straffrabatt av domare. De här offer-förövar-brotten begås fortfarande, men Adrian Russo ser att en annan sorts våld har utkristalliserat sig. Våldsbrott som inte begås av missbrukare med irreversibla skador – utan av unga våldsverkare. De kvinnorna döms också till längre straff.

– Nu har jag 14 dömda för mord här. I många av dessa brott finns ingen tydlig relation till offret, utan offret är tidigare okänt. Det är inga relationsbrott utan istället rån eller på annat sätt ekonomiskt motiverade brott.

Adrian Russo ser en tydlig förändring i hur kvinnornas brottslighet blir allt mer lik männens.

– Om någon skulle maska namnet i en brottmålsdom skulle jag inte längre kunna säga om det är en man eller kvinna som är gärningspersonen.

Har ett stort våldskapital

Fyra av tio intagna på Hinseberg har begått våldsbrott. Tidigare var narkotikarelaterade brott vanligast.

Han ansvarar för avdelningen Boken, en avdelning på Hinseberg med åtta platser där de mest utåtagerande klienterna finns. Här är personaltätheten hög för att kunna hantera de svårhanterliga kvinnor som inte klarar av att följa regler och umgås med andra och därför är åtskilda från en normalavdelning.

– Vi har inga SRI-platser för kvinnor, men avdelningen Boken är så nära en SRI-plats vi kan komma, säger Adrian Russo (förkortningen SRI står för Särskilt Resurskrävande Intagna).

Främst sker ett psykosocialt våld på avdelningen. Det kan ta sig uttryck i gemensam utfrysning och mobbning av utvalda personer. Det kan vara långvariga processer som får utsatta kvinnor att må väldigt dåligt, och till exempel visa sig i en kraftig viktminskning. Även konkret våld, självskador och andra mycket allvarliga händelser sker på Boken, exempelvis har intagna hällt kokande vatten på varandra.

Hittills har kvinnoanstalter förskonats från gisslantagning och grovt våld utövat mot personal. Men Adrian Russo svarar ja på frågan om det skulle kunna hända idag.

– Vi har många våldsbrottsdömda här, det finns ett stort våldskapital hos dessa kvinnor och de använder sig av det. Vi tjänar inget på att vara naiva.

Stolta över kriminell identitet

Adrian Russo förklarar att det kvinnliga våldet ser annorlunda ut än det gör på den manliga klass 1-anstalten Kumla. Våldet får inte lika stora fysiska konsekvenser som på en motsvarande manlig avdelning, men skadeverkningarna kan vara lika stora.

Tidigare var kriminella gäng en manlig företeelse, där kvinnor hade perifera uppgifter. Men det har skett en förändring de senaste fem åren. Idag hör personalen unga intagna kvinnor tala positivt om kriminella gäng och bära tatueringar som signalerar tillhörighet. De uttrycker stolthet över sin kriminella identitet.

De kriminella gängen utnyttjar idag såväl ungas som kvinnors tjänster. Kvinnorna tar en aktiv del i kriminaliteten, kanske fungerar de som kassör eller ansvarar för vapengömmor eller narkotikaförråd. Personalen ser att det bland 1990-talister är vanligt att hävda sig själv och antyda tillhörigheter till gäng och gangsterkultur.

Ser ett paradigmskifte

Adrian Russo talar om ett paradigmskifte. Något som blir tydligt allra först för Hinseberg, eftersom de tar emot alla långtidsdömda och alla omplacerade kvinnor som straffat ut sig och knallats hit. De tungt belastade klienterna samlas här.

– Vi på Hinseberg har fått rusta oss. Det är vi och i viss mån anstalten Ystad som får ta emot de här klienterna.

Han pekar även på att incidentrapporteringen talar sitt tydliga språk. Våld, hot och otillåten påverkan är de vanligaste rapporterna i Isap. Tidigare var de ovanliga.

– Sent omsider börjar rättsapparaten inse förändringen. Polisen har börjat tillsätta utredningar, efter att tidigare negligerat kvinnor som våldsverkare. Men vi i Kriminalvården måste förhålla oss till att närmare hälften av kvinnorna i vår säkerhetsklass är våldsbrottsdömda och att snittåldern sjunkit.

Fotnot: Det här är del 1 i en serie om anstalten Hinseberg.

 

Om Hinsebergs avdelningar

Dagens Hinseberg har åtta anstaltsavdelningar och en häktesavdelning. Anstaltens åtta avdelningar är uppdelade i fem olika enheter med separat sysselsättning, eget kök och egna promenadgårdar.

Det finns en specialavdelning för kvinnor med socialt avvikande beteende och några platser för kvinnor med psykiatriskt omvårdnadsbehov. Anstalten har inga skyddsplatser. När platserna tryter kan kvinnor med psykiatriskt omvårdnadsbehov placeras på normalavdelningar – vilket ofta skapar konflikter.