Kriminalvården

Villkor för debatt

Inlägg i debatter på www.kriminalvarden.se blir tillgängliga för alla besökare på webbplatsen. Alla inlägg modereras, vilket innebär att en webbredaktör granskar inlägg innan de publiceras för att se till att de inte bryter mot webbplatsens netikett.

Du kan välja att vara anonym när du gör inlägg i våra debattforum. Vissa typer av forum är dock öppna en kortare tid.

Varje debatt kan bli ett eget ärende och är en allmän handling som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

På kriminalvarden.se får man inte:

  • uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott
  • göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning
  • sprida pornografiska bilder
  • göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande
  • göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet
  • utöva hot eller trakasserier mot enskild person eller organisation
  • sprida sekretessbelagda uppgifter
  • utge sig för att vara någon annan person

Upphovsrätten ska respekteras. Be därför alltid om tillstånd om du vill kopiera eller använda datorprogram, text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller innehar rättigheterna till och det inte klart framgår att de är fria att använda. Använd inte heller någon annans namn eller fotografi/bild utan tillstånd från denne.