Kriminalvården

Sociala medier

Kriminalvården finns på Internet för att ge dig som är intresserad av kriminalvården en möjlighet att ta del av information och nyheter. Förutom webbsidan kan du följa oss på följande sociala medier:

LinkedIn
LinkedIn lägger Kriminalvården ut information kopplat till karriär. Bland annat lediga tjänster och vilka olika karriärmöjligheter som finns inom Kriminalvården.

Twitter
Twitter skriver Kriminalvården om aktuella händelser eller svarar och ger Kriminalvårdens syn på en pågående debatt.

Instagram
Kriminalvården har två konton på Instagram. På @frivarden_malmo_  berättar medarbetare om sin arbetsvardag och hur Kriminalvården arbetar med att verkställa straff i frihet. På @kriminalvarden_tygelsjo berättar medarbetare om arbetet i anstaltens handelsträdgård, en del av den återfallsförebyggande verksamheten.

YouTube
YouTube visas filmer om Kriminalvårdens verksamhet, seminarier och debatter.

Vimeo
Vimeo visas filmer om Kriminalvårdens verksamhet, seminarier och debatter.

Policy för sociala medier

Inlägg med följande innehåll kommer att tas bort:
• Personliga påhopp och kränkningar, rasistiska uttalanden och övriga etiska värderingar.
• Sekretessbelagda uppgifter
• Känsliga eller integritetskränkande uppgifter
• Uppgifter som skulle kunna innebära brott.
• Om du som besöker sidan upptäcker kränkande innehåll, kontakta oss
  via web@kriminalvarden.se

Foton och filmklipp

Det är inte tillåtet att publicera bilder eller videomaterial på Kriminalvårdens sociala medier utan berörd persons samtycke.

Twitter