Kriminalvården logotyp

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill uppnå så god tillgänglighet som möjligt på kriminalvarden.se, så att så många som möjligt ska kunna ta till sig informationen och använda vår webbplats. Här beskriver vi våra tillgänglighetsmål, kända tillgänglighetsproblem och hur vi planerar att åtgärda dem. Du hittar också information om hur du kan kontakta oss om du vill påpeka brister i vår tillgänglighet.

Kriminalvården står bakom den här webbplatsen. Vi ansvarar även för webbplatserna insidan.kriminalvarden.se och krimprod.se, som nås via kriminalvarden.se.

Vårt mål är att innehållet på kriminalvarden.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar eller hjälpmedel. Vårt mål är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 nivå AA.

Här beskriver vi:

 • hur kriminalvarden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 • de tillgänglighetsproblem vi vet om och hur vi planerar att åtgärda dem.
 • hur du kan rapportera brister i tillgänglighet på vår webbplats.
 • hur du kan ta kontakt med oss för att begära innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig.

Hur tillgänglig är kriminalvarden.se?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som ännu inte är tillgängligt och hur vi planerar att åtgärda problemen presenteras nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 AA på följande delar av webbplatsen:

 • De flesta dokument som finns på webbplatsen är tillgängliga. Enstaka dokument är inte tillgängliga.
 • Vissa delar av våra webbsidor har otillräcklig färgkontrast.
 • Webbplatsen insidan.kriminalvarden.se uppfyller idag inte kraven för att vara tillgänglig.
 • Webbplatsen krimprod.se är ännu inte fullt tillgänglighetsanpassad.

Så planerar vi att åtgärda bristerna

Kriminalvården arbetar löpande med tillgänglighet på våra webbplatser på följande sätt:

 • Vi förbättrar pdf-dokument löpande och vid behov. Utbildningsinsatser pågår för att tillgänglighetsanpassa myndighetens wordmallar.
 • Löpande arbete med att tillgänglighetsanpassa kriminalvarden.se och krimprod.se pågår.
 • Vi strävar efter att ge alternativ till de delar av webben som har brister i färgkontrast, exempelvis diagram, genom att erbjuda informationen i tabeller eller sammanfattningar i text.
 • Vi planerar att göra om webbplatsen insidan.kriminalvarden.se under 2021 så att den blir tillgänglig.
 • Vi tar löpande fram checklistor och stöd som underlättar för dagligt arbete och utvecklingsinitiativ.
 • Vi arbetar med kompetenshöjande insatser.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har låtit utomstående experter göra en grundlig tillgänglighetsanalys av våra webbplatser.

Rapportera brister i tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister i tillgänglighet, eller om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister eller begär innehåll som inte är tillgängligt

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

 

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-01-25.