Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser oavsett behov och tekniska hjälpmedel. Därför håller vi nu på att se över våra webbplatser enligt lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service.

Kriminalvården står bakom den här webbplatsen. Vi ansvarar också för webbplatserna insidan.kriminalvarden.se, krimprod.se och krimtech.se, som alla nås via kriminalvarden.se. 

Just nu går vi igenom våra webbplatser för att ta reda på var det finns tillgänglighetsbrister. Vårt mål är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AA. Här beskriver vi på ett övergripande plan vilka brister det finns i tillgängligheten för våra webbplatser.

Brister i tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt för att våra webbplatser helt ska uppfylla lagkraven från 23 september 2020.  Följande områden uppfyller i dagsläget inte alla kriterier i WCAG:

  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • En del av våra filmer saknar syntolkning eller transkribering.
  • Äldre nyheters bilder kan sakna alt-texter och det kan förekomma fel rubriknivåer. 
  • Det finns brister i mobilmenyn, sökfunktionen och i andra delar av navigationen.
  • Färgkontrasterna på webbplatsen är inte alltid tillgänglig.
  • Vi använder en captcha-funktion som inte kan användas av skärmläsare.
  • Webbplatsen insidan.kriminalvarden.se uppfyller idag inte kraven för att vara tillgänglig. Vi planerar att göra om hela den webbplatsen under 2021. Den kommer då följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Webbplatserna krimprod.se, krimtech.se och krami.se är inte fullt tillgänglighetsanpassade. 

Lämna en synpunkt

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister i tillgänglighet, eller om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Skicka in synpunkter eller rapportera brister

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

 

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-07-29.