Kriminalvården

Ordersida

Formulär för beställa publikation

Publikation att beställa: KVFS 2016:6 - Kriminalvårdens föreskrifter om försöksverksamhet med GPS-övervakning vid permission och särskilda utslussningsåtgärder