Kriminalvården

Ordersida

Formulär för beställa publikation

Publikation att beställa: KVFS 2017:1 - Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse