Ordersida

Formulär för beställa publikation

Publikation att beställa: KVFS 2018:4 - Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll