Kriminalvården

Ordersida

Formulär för beställa publikation

Publikation att beställa: KVVFS 1998:3 - Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 1986:29) för redovisningsverk-samheten vid de regionala och lokala myndigheterna.pdf