Barns tankar om livet i fängelse

23 november 2015

Den 21 november hade utställningen ”Andra sidan murarna” invigning på Polismuseet i Stockholm. Utställningen vill gestalta hur det är för barn att ha en förälder på anstalt.

Utställningen "Andra sidan murarna" på Polismuseet i Stockholm pågår mellan 21 november till 28 augusti 2016.

I Sverige har cirka 30 000 barn en förälder på anstalt eller inom frivård. Utställningen "Andra sidan murarna" ska skildra ett barns tankar, men också fakta om livet på anstalt. Kriminalvården är en av fyra aktörer bakom utställningen. En av de andra är stödorganisationen Bufff, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse.

- Att ha en förälder som är frihetsberövad kan påverka ett barn på många sätt. Det är inte ovanligt att känslor av skuld och skam, men även stor saknad och ensamhet, drabbar dessa barn. Det är därför viktigt att vi synliggör barnens upplevelser av vad ett frihetsberövande innebär, så att vi lär oss mer om deras situation. Utställningen är också ett tillfälle att sprida kunskap om Kriminalvårdens verksamhet till allmänheten, och visa vad vi gör, säger Stina Sjödin som arbetar med barnfrågor inom Kriminalvården.

Montrar med tittskåp

Unga i Buffs grupper har själva fått vara med och producera utställningen genom att inreda tittskåp, gjorda av intagna pappor på anstalten Asptuna, utifrån sina erfarenheter med en förälder på anstalt. Tittskåpen vittnar på olika sätt om den ensamhet som barnen känner fast de har många personer runt omkring sig. Likaså har flera valt att beskriva förälderns bostadsrum, att just den platsen verkar vara central och viktig.

Invigningen
Över 400 besökare tog sig till utställningen under invigningen. Hanna Jarl, chef för avdelningen för anstalt och häkte var en av flera invigningstalare. Barnombuden Alice Forsman från anstalten Täby och Malin Ottenholm från häktet Huddinge minglade bland besökarna och delade ut målarböcker och ballonger till barnen. Anstalterna Skenäs och Västervik bidrog med barnmöbler och en gunghäst som visades upp för besökarna som en del av sysselsättningen för de intagna.

Besökarna Astrid och Didrik målar i målarböcker framtagna för barn med förälder på anstalt.

Om utställningen
Datum: 21 november – 28 augusti 2016
Var: Polismuseet i Stockholm
Arrangörer: Polismuseet, SWECO, Bufff och Kriminalvården

Läs mer