Kriminalvården logotyp

Debatt: Bristen på kärlek leder till hat

21 september 2015

Det är bristen på kärlek som gör en människa till en hatare. Majoriteten av pojkar som hamnar fel i livet saknar en kärleksfull pappa eller annan manlig förebild. Det skriver Emerich Roth efter 50 års arbete med utslagna ungdomar. Roth är överlevare från nazismens läger, författare och fördragshållare, initiativtagare till Exit på Fryshuset till stöd för unga som vill bryta upp från destruktiva gäng och kriminalitet, och nyligen mottagare av Raoul Wallenbergpriset.

Emerich Roth är överlevare från nazismens läger, författare, fördragshållare och initiativtagare till Exit på Fryshuset.

Extremister är inte trevliga. Att ta avstånd från och känna avsky för sådana människor är mänskligt och naturligt. Inte minst för en människa som jag, som upplevt nazismens förföljelser under andra världskriget. Men hur gärna jag än skulle vilja säga att manifestationer hjälper mot extremismen, kan jag inte det. Vill man motverka extremistiskt våld måste man finna orsaken till att människor hamnar fel i livet.

En extremist väcker avsky. Däri ligger extremistens värde. Det är monstret som säljer tidningar och det är avskyn som ger extremisten uppmärksamhet. Sannolikt har ytterst få av extremisterna läst Hjalmar Söderberg, ändå följer de hans förutsägelse till punkt och pricka.

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.”

"Visa extremisten kärlek"

Extremisten är en människa som hatar. Hatare kan delas upp i två kategorier, en som har fått hatet i sig med modersmjölken. Den sortens hatare ger störst anledning till oro därför att de fortplantar sitt hat varhelst de befinner sig. Den andra kategorin är de som själva börjat hata på grund av brist på hatets motsats – kärlek. Den senare kategorin är till skillnad från den första behandlingsbar, om vi sätter in insatser innan hatet hunnit cementeras. 

Att människor blir hatare på grund av brist på kärlek kan låta banalt och provocerande. Ska vi nu, som tack för våld och skadegörelse, visa extremisten kärlek? Jag svarar bestämt ja på den frågan. 

"Förklara varför hataren har blivit hatare"

Jag har under andra världskriget upplevt hatets och våldets yttersta konsekvenser i nazisternas koncentrationsläger. Sedan jag kom till Sverige har jag arbetat 30 år inom social- och kriminalvård och har under de senaste 23 åren föreläst i skolor. Jag var initiativtagare till Exit, som hjälpt hundratals ungdomar att hoppa av från destruktiva gäng. All min erfarenhet och alla mina samlade kunskaper pekar åt ett enda håll; hatet kommer sig av att barn får växa upp i hem som lider brist på kärlek och omtanke. I stället är det misshandel, drogmissbruk eller iskall kärlekslöshet. De flesta hatarna är pojkar, och det som utmärker sig i pojkarnas berättelser är papporna. Det är pappor som misshandlar, missbrukar eller är oförmögna att visa kärlek. Eller bara är frånvarande av olika anledningar. Fäder eller andra goda manliga förebilder har en oerhört viktig uppgift att fylla för pojkar. Materiellt välstånd saknar betydelse i dessa sammanhang. Hatare kan komma från alla samhällsklasser.

Mediernas betydelse för hatarna är däremot mycket stor, de spelar faktiskt en huvudroll. En grundläggande förutsättning för att finna rätta lösningar på samhällsproblem är att kalla saker vid dess rätta namn. En person som tvångsmässigt dricker alkohol kallar vi alkoholist, en som använder narkotika kallar vi narkoman. Lika självklart borde det vara att kalla kriminella och våldsbenägna för det de är och inte envisas med att endast söka nazistiska och rasistiska motiv i deras handlingar. Genom att envisas att ge deras beteende endast ideologisk innebörd har vi omedvetet hjälpt till att legitimera deras handlingar och åsikter. I stället bör medier använda sin fenomenala förmåga till research. Förklara varför hataren har blivit hatare. Hatarens liv börjar inte i 20-årsåldern med sten i hand och hat i blick. 

"Skolan är verktyget och möjligheten"

För en människa med rätt kunskaper är det ingen konst att upptäcka en hatare redan i småskolan. Ju tidigare man sätter in åtgärder desto lättare är det att bota. Det är skolan som är verktyget och möjligheten. Framtiden befinner sig där – fem dagar i veckan. Skolan är den enda platsen där det finns möjlighet att kompensera för vad som fattas i hemmet. Av det skälet borde skolan få alla de resurser som krävs för att kunna fungera som ett andra hem för dem som behöver det. Genom att hjälpa ungdomar som mår dåligt när de går i skolan, kan vi stoppa eller i varje fall minska nyrekrytering till destruktiva gäng. 

Vad skolan behöver är mer utbildning i problematiken och fler anställda. Framför allt behöver den fler män. Inom förskolan och på låg- och mellanstadiet är det ont om manlig personal. För att lyckas måste skolan visa uthållighet, se till att personalen blir kvar och går att lita på. Det är ju så närvarande pappor fungerar. De försvinner inte. Skolan är samhällets viktigaste plats. Därför måste antagningskraven till lärarutbildningen höjas, liksom lönen och yrkets status. 

Men har vi verkligen råd? Ja, om man har en vidare blick och förmår att även räkna minskat lidande som en vinst. En hatare drar sällan några större strån till samhällsstacken. Däremot kostar han ofta stora summor i form av vandalisering, sjukfrånvarokostnader, polisinsatser, domstolskostnader och kriminalvård. En värsting med mångårig kriminell karriär bakom sig som varit med mig på mina föreläsningar har enligt beräkningar kostat samhället runt 45 miljoner kronor. 

Min slutsats – baserad på 50 års erfarenhet i möte med utslagna ungdomar – är att majoriteten av pojkar som hamnar fel i livet saknar en kärleksfull pappa eller annan god manlig förebild. 

För att få vetenskapligt belägg för detta föreslår jag att resurser avsätts till ett nordiskt projekt för forskning kring och kartläggning av kända hatares uppväxt och barndom. Jag är övertygad att många fler värstingar skulle våga hoppa av från destruktiva gäng när dom har förstått att vi förstår.

Emerich Roth

Lämna din kommentar

Läs mer om villkor när du lämnar kommentarer på www.kriminalvarden.se. Vi granskar alla inlägg innan de publiceras, därför kan det dröja innan du ser din kommentar.

Anders den 23 september 2015 22:42:01

Efter att under ett antal år jobbat inom Kriminalvården med den andliga vården håller jag med Emerich till hundra procent. Han pekar på helt avgörande frågor när det gäller både analys och bemötande. Oerhört värdefull artikel!

Rocky Schmit den 22 september 2015 11:44:43

Very well said, Emerich. Our local schools take your message seriously with positive results. Bless you!