Kriminalvårdens experter

Kriminalvårdens uppdrag kräver många olika slags experter. För dig som är journalist så har vi här samlat dem som du kan kontakta för att få svar på dina frågor.

Om du inte hittar vad du söker så är du alltid välkommen att höra av dig till Kriminalvårdens presstjänst, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta våra experter 

E-post: förnamn.efternamn@kriminalvarden.se
Bilderna är fria att använda i icke kommersiella sammanhang med hänvisning till Kriminalvården.

Anders Forsgren

Expert på säkerhetsavdelningen

Expertområde: Våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet och avhopparverksamhet.

 

 

 

Johanna Lätth.

Johanna Lätth

Leg psykolog, specialist i forensisk psykologi. Programansvarig för Kriminalvårdens sexualbrottsprogram.

Expertområde: Frågor som rör sexualbrottsdömda.
Föj Johanna på Twitter @Jlatth

 

 

Martin Lardén.

Martin Lardén

Chef vid enheten för behandlingsprogram.

Expertområde: Behandling för att förebygga återfall i brott.

 

 

 

Emma Ekstrand.

Emma Ekstrand

Chef för verksamhetsutveckling i frivård

Expertområde: Övergripande om frivård – övervakning av de som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, samhällstjänst eller övervakas med fotboja. Planering av återfallsförebyggande insatser.

 

 

Lovisa Nygren.

Lovisa Nygren

Chef för frivården Göteborg

Expertområde: Frivårdens verksamhet – personutredningar, frivårdens olika straff, förberedelser inför frigivning, övervakning vid villkorlig frigivning. Även frågor om jämställdhet och förutsättningar för kvinnliga klienter.
Följ Lovisa på Twitter @lovisa_nygren

 

Maya Wolinder.

Maya Wolinder

Ansvarig för Kriminalvårdens arbete med barnperspektivet.

Expertområde: Barnperspektivet inom myndigheten och barnkonventionen.

 

 

Claes Nöjd.

Claes Nöjd

Utredare på transportenheten

Expertområde: Kriminalvårdens transportverksamhet, både inrikes- och utrikestransporter.

 

 

 

Martin Klaar.

Martin Klaar

Chef för kompetensförsörjningsenheten

Expertområde: Övergripande HR-frågor, kompetensförsörjning och utbildningsfrågor.
Följ Martin på Twitter @mrklaar