Kriminalvården

Kriminalvårdens experter

Kriminalvårdens uppdrag kräver många olika slags experter. För dig som är journalist så har vi här samlat dem som du kan kontakta för att få svar på dina frågor.

Om du inte hittar vad du söker så är du alltid välkommen att höra av dig till Kriminalvårdens presstjänst, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta våra experter 

E-post: förnamn.efternamn@kriminalvarden.se
Bilderna är fria att använda i icke kommersiella sammanhang med hänvisning till Kriminalvården.

 

 

Hanna Jarl

Kriminalvårdsdirektör

Expertområde: Övergripande frågor om anstalts- och häktesverksamheten och det återfallsförebyggande arbetet.

 

 

 

Emma Ekstrand

Chef för verksamhetsutveckling i frivård

Expertområde: Övergripande om frivård – övervakning av de som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, samhällstjänst eller övervakas med fotboja. Planering av återfallsförebyggande insatser.

 

 

Lovisa Nygren

Chef för frivården Göteborg

Expertområde: Frivårdens verksamhet – personutredningar, frivårdens olika straff, förberedelser inför frigivning, övervakning vid villkorlig frigivning. Även frågor om jämställdhet och förutsättningar för kvinnliga klienter.

 

Jörgen From Nordin

Chef för planeringsenheten för säkerhet

Expertområde: Kriminalvårdens säkerhetsarbete och analys av inrapporterade incidenter.

 

 

 

Claes Nöjd

Utredare på transportenheten

Expertområde: Kriminalvårdens transportverksamhet, både inrikes- och utrikestransporter.

 

 

 

Johanna Lätth

Leg psykolog, specialist i forensisk psykologi. Programansvarig för Kriminalvårdens sexualbrottsprogram.
Expertområde: Frågor som rör sexualbrottsdömda.

 

 

 

Martin Klaar

Chef för kompetensförsörjningsenheten

Expertområde: Övergripande HR-frågor, kompetensförsörjning och utbildningsfrågor.