Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Publikationer

Här kan du bland annat hämta ner rapporter om Kriminalvårdens forskning, läsa mer om Kriminalvårdens styrning eller beställa trycksaker. Du kan ladda hem, skriva ut eller beställa hem i brevlådan.

Hälsoekonomisk utredning av samlokalisering

Hälsoekonomisk utredning av samlokalisering - rättspsykiatrisk öppenvård (rpöv) och frivården Göteborg. 

Idap - självskattningars betydelse för brottsåterfall

Idap-självskattningars och bakgrundsvariablers betydelse för programavbrott och återfall i brott. Maria Danielsson, David Ivarsson, Mikael Lundgren och Martin Lardén. 2016.

Kartläggning av utbildningsbakgrund, utbildningsmotivation och utbildningsbehov hos intagna med annat modersmål än svenska

Kartläggning av utbildningsbakgrund, utbildningsmotivation och utbildningsbehov hos intagna med annat modersmål än svenska. Anna-Lena Eriksson Gustavsson.

Projektnummer: 2010:165

Livstidsdömda

Livstidsdömda - en kohortstudie av livstidsdömda under åren 1965-2007 med fokus på risk- och skyddsfaktorer för intrainstitutionellt våld samt återfall i brott efter frigivning. Ulrika Haggård. 2010.

Risk-, behovs- och mottaglighetsprinciperna (RBM)

RBM. Risk-, behovs- och mottaglighetsprinciperna.

KVFS 2014:1 - Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:2) om förordnande av ledamöter i nämnd för den andliga vården

Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:2) om förordnande av ledamöter i nämnd för den andliga vården.

Långtidsdömda män och kvinnor i Sverige

Långtidsdömda män och kvinnor i Sverige - Kriminalvårdens riksmottagningar 1997-2009. David Johansson. Mats Dernevik och Peter Johansson. 2010. 

KVFS 2013:7 - Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:4) om personutredning och yttrande i brottmål

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:4) om personutredning och yttrande i brottmål.

Läkemedelsassisterad behandling mot opiatanvändning

Läkemedelsassisterad behandling mot opiatanvändning efter kriminalvårdspåföljd. Återkomst till kriminalvård och död hos opiatanvändare i Sverige. Anders Håkansson.

Projektnummer 2012-237.

KVFS 2013:6 - Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:3) om doms befordran till verkställighet samt strafftidsberäkning

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:3) om doms befordran till verkställighet samt strafftidsberäkning.