Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Publikationer

Här kan du bland annat hämta ner rapporter om Kriminalvårdens forskning, läsa mer om Kriminalvårdens styrning eller beställa trycksaker. Du kan ladda hem, skriva ut eller beställa hem i brevlådan.

Män som hatar kvinnor

Män som hatar kvinnor. Attityder som stödjer eller ursäktar partnervåld - operationalisering, bakgrund och förståelse. Martin Söderberg. 2010.

KVFS 2013:1 - Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m.

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m.

Mätning av aggressivitet för prediktion och behandling

Mätning av aggressivitet för prediktion och behandling. Nóra Kerekes och Susanne Apelqvist.

Projektnummer 2011:186

Mätning av implicita kriminella attityder vid behandlingsutvärdering

Mätning av implicita kriminella attityder vid behandlingsutvärdering. Fredrik Björklund.

Projektnummer: 2008:40

Mätning av stödjande miljö med MQPL

Mätning av stödjande miljö med MQPL. Johan Alberth.

Projektnummer 2014:277

Narkotikaberoende och psykisk störning

Narkotikaberoende och psykisk störning. En kohortstudie av prevalens av droger, psykisk sjukdom och personlighetsstörning bland narkomaner. Långtidsförloppet i missbruk, kriminalitet, vårdkonsumtion och överdödlighet. Mats Fridell, Morten Hesse och Anna Nyhlén. Projektnummer 2007:9. 

KVFS 2012:6 - Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamheten

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamheten.

Ny metod för drogtestning

Ny metod för drogtestning: applikation av utandningsprov som alternativ till urin. Olof Beck. 2013.

KVFS 2012:5 - Kriminalvårdens föreskrifter om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården

Kriminalvårdens föreskrifter om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården.

Orsaker till kriminalitet

Sammanfattningsrapport: Orsaker till Kriminalitet. Sebastian Lundström, Ralf Kuja-Halkola. Projektnummer 2013:267