Behandlingsprogrammet IDAP

Behandlingsprogrammet IDAP i Kriminalvården. Utvärdering av återfall i brott för programdeltagare 2004-2007. Maria Danielsson, Axel Fors, Ingrid Freij och Diana Lidman. 2012.