Behandlingsprogrammet PRISM

Behandlingsprogrammet PRISM i Kriminalvården. Utvärdering av återfall i brott för programdeltagare 2003-2006. Maria Danielsson, Axel Fors och Ingrid Freij. 2012.