Kriminalvården logotyp

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan

Centrala prognoser för perioden 2016-2019. En rapport från Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.