Kriminalvården logotyp

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan

Centrala prognoser för perioden 2017-2020. En rapport från Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.