Kriminalvården logotyp

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan, Centrala prognoser för perioden 2018–2021.