Klientkartläggning 2013

Klientkartläggning 2013 - ett regeringsuppdrag. En presentation av bakgrundsfaktorer hos Kriminalvårdens klienter.