Kort om straffskärpningar

Kort om-rapporterna är en ny publikationsserie från Kriminalvårdens FoU-enhet som syftar till att kriminalvårdsaktuella ämnen analyseras översiktligt. Denna Kort om-rapport diskuterar straffskärpningars effekter på brottslighet. Syftet med rapporten är att sammanfattande beskriva relevanta, utvalda delar av forskningen som kan utgöra ett underlag till de diskussioner som förs i Kriminalvården.

Sammanfattning

Kort om-rapporterna är ett komplement till Kriminalvårdens mer genomarbetade, vetenskapliga och kvalitetssäkrade FoU-rapporter som omfattar mer ingående analyser, systematiska utvärderingar och fördjupade studier. Kort om-rapporterna är till skillnad från FoU-rapporterna inte vetenskapligt granskade utanför Kriminalvården. Ambitionen med Kort om-rapporterna är att producera kriminalvårdsaktuella diskussionsunderlag som snabbt kan komma myndigheten till godo.

Författare: Lina Grip, Emeli Lönnqvist

Slutår: 2021