Kriminalvården logotyp

KOS 2014 - Kriminalvård och statistik

Publikationen Kriminalvård och statistik (KOS) åskådliggör vår verksamhet i anstalt, häkte och frivård genom siffror och tabeller. Här förmedlas en aktuell bild av Kriminalvården och samtidigt går det att följa vår utveckling i ett längre tidsperspektiv.