Delårsrapport 2014

Delårsrapporten lämnas till regeringen senast den 15 augusti varje år.