Delårsrapport 2015

Delårsrapporten lämnas till regeringen senast den 15 augusti varje år.