Kriminalvården logotyp

KVVFS 2005:7 - Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrift om övertagande av uppgiften enligt 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) att föra det allmännas tala (KVVFS 1996:2)

KVVFS 2005:7 Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrift om övertagande av uppgiften enligt 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) att föra det allmännas tala (KVVFS 1996:2)