Kriminalvården logotyp

KVVFS 2005:5 - Kriminalvårdsstyrlesens föreskrifter om upphävande av föreskrifter om skyddsbeklädnad för kriminalvårdspersonal (KVVFS 1987:3)

Kriminalvårdsstyrlesens föreskrifter om upphävande av föreskrifter om skyddsbeklädnad för kriminalvårdspersonal (KVVFS 1987:3)