Kriminalvården logotyp

KVFS 2006:12 - Kriminalvårdens föreskrifter om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område

Kriminalvårdens föreskrifter om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område