Kriminalvården logotyp

KVFS 2019:10 - Upphävande av 2012:5: Kriminalvårdens föreskrifter om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården

Upphävande av föreskrift: Kriminalvårdens föreskrifter om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården.