Kriminalvården logotyp

KVVFS 1990:3 - Föreskrifter om upphävande av föreskrifterna om marknadsanpassad arbetsersättning till intagna i kriminalvårdsanstalterna Skogome, Tillberga och Vångdalen, (KVVFS 1986:26)

Föreskrifter om upphävande av föreskrifterna om marknadsanpassad arbetsersättning till intagna i kriminalvårdsanstalterna Skogome, Tillberga och Vångdalen, (KVVFS 1986:26)