Kriminalvården logotyp

KVVFS 1997:18 - Föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (KVVFS 1987:2) angående förhyrning av lägenheter, avsedda för kriminalvårdsklienter

Föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (KVVFS 1987:2) angående förhyrning av lägenheter, avsedda för kriminalvårdsklienter