Kriminalvården logotyp

KVVFS 1998:1 - Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 1986:25) om måltidsverksamheten inom kriminalvården

Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 1986:25) om måltidsverksamheten inom kriminalvården