Kriminalvården logotyp

KVVFS 2000:10 - Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter om massmediakontakter i kriminalvården (KVVFS 1988:3)

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter om massmediakontakter i kriminalvården (KVVFS 1988:3)