Kriminalvården logotyp

KVVFS 2004:4 - Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd för verksamhet vid stödavdelning (KVVFS 1997:1)

KVVFS 2004:4 - Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd för verksamhet vid stödavdelning (KVVFS 1997:1)