Kriminalvården logotyp

KVVFS 2004:14 Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter(KVVFS 2004:12)om ändring i Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ersättningar m.m. till intagna i anstalt och häkte (KVVFS 2001:5).pdf

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter(KVVFS 2004:12)om ändring i Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ersättningar m.m. till intagna i anstalt och häkte (KVVFS 2001:5).pdf