Kriminalvården logotyp

KVVFS 1999:7 - Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 1988:1) om tjänstebricka och (KVVFS 1989:2) om försäljning av övertalig och kasserad materiel och inventarier.pdf

Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 1988:1) om tjänstebricka och (KVVFS 1989:2) om försäljning av övertalig och kasserad materiel och inventarier.pdf