An Idle Mind is the Devil´s Workshop

En explorativ studie som undersöker förutsättningarna för rehabilitering av intagna på Garowe-anstalten och återintegrering av f.d. intagna tillbaka till samhället, med särskilt fokus på högriskintagna, inklusive våldsbejakande extremister.

Sammanfattning

Studien är en kvalitativ intervjustudie och handlar om uppfattningarna hos intagna, anstaltspersonal och det bredare samhället om fängelsevillkor och möjligheter till rehabilitering och återintegrering av intagna i Garowe, Somalia. Ett särskilt fokus ligger på högriskintagna, däribland våldsbejakande extremister. Rapporten mynnar ut i rekommendationer för framtida insatser i Garowe-anstalten, riktade till externa aktörers (bl.a. Kriminalvårdens) framtida engagemang. Resultaten belyser hur viktigt lokalt sammahang och förståelse är för effektiva insatser, samtidigt som kunskapsspridning mellan olika kontext ibland kan vara fördelaktigt för att hitta lösningar på befintliga problem. 

Författare: Jenniina Kotajoki, Lina Grip

Publiceringsdatum: 2019