Andlig vård i Kriminalvården

Andlig vård inom Kriminalvården - en kunskapsöversikt. Göran Larsson. 2011.