Kriminalvården logotyp

Är utsatthet för övergrepp i barndomen kausalt relaterat till brottslighet i vuxen ålder?

Är utsatthet för övergrepp i barndomen en orsaksfaktor för brottslighet i vuxen ålder? Författare: Mats Forsman och Niklas Långström. Projektnummer 2008:92.