Återfall i brott

Återfall i brott som leder till kriminalvårdspåföljd – en nedåtgående trend. Sari Karlsson, Dan Andersson, Mats Forsman, Simon Johnsson. 2018.