Återfallsförbrytare - vilka var de?

Återfallsförbrytare - vilka var de? - Några bakgrundsfaktorers inverkan på återfall i brott. Birgitta Rydén-Lodi, Stockholms Universitet. Håkan Stattin, Örebro Universitet. Britt af Klinteberg, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet. 2005.