Barn med frihetsberövade föräldrar

Barn med frihetsberövade föräldrar. Resultat från EU-studien Coping med fokus på Sverige. Anne H Berman, Richard Steinhoff och Niina Koivumaa. 2013.