Bedömningsgrunder och kön

Bedömningsgrunder och kön i Kriminalvårdens frivårdsarbete. Jenny Yourstone, Johan Alberth och Marie Gustafsson Sendén.

Projektnummer: 2014-278.