Kriminalvården logotyp

Farmakokinetiska studier av Klonazepam

Farmakokinetiska studier av Klonazepam i saliv, blod och urin. Fredrik Kugelberg och Robert Kronstrand. 2012.