Från gen till hjärna

Psykopati är en personlighetsstörning som är förknippat med ökad risk för våldsamt och kriminellt beteeende. Forskning som kan öka vår förmåga att identifiera och förebygga de problembeteenden som störningen leder till är av stor vikt i det återfallsförebyggande arbetet.

 

Sammanfattning

För att undersöka två olika och relativt nyligen framtagna modeller för psykopati har forskningsprojektet Från Gen till Hjärna – olika aspekter av begreppet psykopati genomförts inom Kriminalvården av forskare från Karolinska Institutet. Sammanfattningsvis ger studien stöd för den s.k. CAPP-modellen som ett lovande sätt att mäta psykopati, både för män och kvinnor. Gällande valideringen av den s.k. TriPM-skalan ger studien dessutom stöd för den Triarkiska modellen av psykopati.

Författare: Katarina Howner, Malin Pauli, Jenny Liljeberg, Hannibal Ölund Alonso

Publiceringsdatum: 2020